Jakes Web Site

 

 

                        

       Home       Services      Files to pick        Forex       My Comments       My Friends       My Sites       Contact

    Dangers of Covid vaccine.html...

    Niebezpieczna szczepionka...

    Jezyk, albo jego zmiany, metoda indoktrynacji...

    New speech to change the world...

    Iwermektyna w Macedonii, ale reszta zachodniego swiata zakazuje...

    Invermectine in Macedonia, but our idiots banned it...

    Dangers of COVID 19 vaccines-in Polish

    Dangers of COVID 19 vaccines-in English

    Stowarzyszenie Doktorow Swiata-in Polish

    World Doctors Alliance-in English

    USA twierdzi, ze wyciekl wirus z laboratorium broni biologicznej

    Biological weapons lab leaked virus, claims US

    Datasheet of adverse symptoms after vaccination, by VAERS USA
    Dane ubocznych effektow po szczepieniu, document z rzadowej organizacji VAERS USA

    Covid panika

    Covid panic

    Doctor can't stand goverment stupidity

    Doctor nie wytrzymuje glupoty rzadu

    Vaccine not needed

    Szczepionka niepotrzebna

    Klamstwa, klamstwa...Cheats and liars

 

If you feel generous and feel sorry for me.......

And if you don't I don't mind....