Big Pharma Is Fooling You & Making Americans Sick! - Corrupt Companies & Toxic Food .

  Stranger than fiction chapter 2.
  Dziwniejsze niz fikcja rozdzial 2.

  The Truth About Antibiotics.
  Sorry, no Polish version.

  Origin of Cov-Sars-2-lab leak theory
  Sorry, no Polish version.

  How was this allowed to happen_ by Liz Gunn?
  Sorry, no Polish version.

  A-Farewell-to-Virology-Expert-Edition, pdf book.
  Sorry, no Polish version.

  Vaccination Roulette. Experiences, risks and alternatives.
  Szcepionkowa ruletka. Wyniki, ryzyka i alternatywy.

  5 Spectacular Fails From Germ Theory.
  5 Spectakularnych Upadkow Teorii Virusow i Bakterii.

  Virus mania part 12 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 12 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 11 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 11 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 10 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 10 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 9 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 9 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 8 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 8 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 7 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 7 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 6 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 6 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 5 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 5 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 4 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 4 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 3 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 3 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 2 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 2 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  Virus mania part 1 audiobook, madness of modern medicine.
  Mania virusow czesc 1 audiobook, szalenstwa wspolczesnej medycyny.

  The Follies of Peter McCullough.
  Dr Peter McCullough przeciwny szczepionkom, ale mowi bzdury.

  Polio con.
  Hine-Medina bzdury .

  Virology con.
  Przekret virologi.

  Powtorka z historii - sady w Normberdze.
  History repeat - Nuremberg trials.

  Wielu lekarzy w Wielkiej Brytanii i na świecie jest coraz bardziej zaniepokojonych profilem bezpieczeństwa szczepionek Covid-19 i ciągłym wprowadzaniem tych produktów do społeczeństwa, w tym kobiet w ciąży i dzieci.

  Many doctors, in the UK and internationally, have become increasingly concerned about the safety profile of Covid-19 vaccines and the continued rollout of these products to the public, including pregnant women and children.

  The final nail to Covid 'vaccine' fraud.

  Entering a new Dark Age The Spectator Australia.

  Covid spowodowal wejscie w nowe sredniowiecze..

  Pfizer goal to reduce population by 50 percent in 2023.
  Pfizer ma cel zeby za pomoca ich lekow zredukowac populacje o 50 %.

  Covidove zamieszanie.

  Covid confusion.

  Covid vaccines scam.
  "Szczepionek" przekret.

  Interview with Dr Malhotra.
  Wywiad z doktorem Malhotra.

  Died Suddenly - Full Movie.
  Umarl nagle-caly film.

  Pfizer bulling.
  Pfizer kontrolling swiat.

  Child deaths have increasedby 755%.
  Smiertelnosc wsrod dzieci wzrosla o 755%.

  Science For Hire, Depopulation by Vaccines, Documentary.
  Nauka do wynajecia, depopulacja za pomoca szczepionek, film dokumentalny.

  New Covid commercial-how to get some rest.
  Nowa reklama Covida-jak mozna troche odpoczac

  What is in the so-calledCOVID-19 “Vaccines”?.
  Co jest w tak zwanych COVID-19 "szczepionkach"?

  Collapsed on stage.
  Padl na scenie.

  UK Experts Already Declared Covid Vaccines Unsafe For Human Use Based On Yellow Card Data.
  Experci z Angli juz oglosili ze Covid szczepionki sa nibezpieczne dla ludzi operte na danych z Yellow Card.

  Global mRNA vaccine genocide 2021-2022 with testimonies.
  Globalne szczepionkowe ludobojsto 2021-2022, z zeznaniami ofiar.

    

  Covid v flu scam.
  Covid i grypa.

  Dr Bakhdi-killing vaccines.
  It is heart wrenching interview with Professor Sucharit Bhakdi MD.
  Dr Bakhdi - mordercze szczepionki.
  To jest rozdzierajacy serce i przerazajacy wywiad z profesorem Sucharit Bhakdi.

  Safe and effective:second opinion.
  Bezpieczne i skuteczne:druga opinia.

  Vaccine myths part 3.
  Szczepionkowe mity czesc 3.

  Vaccine myths part 2.
  Szczepionkowe mity czesc 2.

  Vaccine myths part 1.
  Szczepionkowe mity czesc 1.

  Dr.Robert Malone on the fraud of flu vaccine.
  Dr.Robert Malone o przekrecie corocznych szczepien przeciw grypie .

  Australian drug specialist about vaccines.
  Australijski specjalista od testowania lekow wypowiada sie o Covid "szczepionkach" .

  Czy bylo warto?

  Was it worth it?

  WARNING Vaxx-induced Sudden Adult and Child Death Syndrome.
  WARNING "Szczepionkami" wywolany "Nagly Doroslych i Dzieci Syndrom Smierci".

  EU calls for Pfizer to refund billions they spent on useless "vaccines".
  Unia Europejska domaga sie zwrotu miliardow of Pfizera za bezuzyteczne "szczepionki".

  700 Million Worldwide Will Die from CV19 Vax by 2028.
  700 milionow umrze of "Covid szczepionki" do roku 2028.

  Dr Hodkinson 20 million dead from the "Covid vaccine".
  Dr Hodkinson 20 milionow niezywych od "Covid szczepionek".

  Fight with CDC about adverse effects of vaccines data access.
  Walka z CDC o dostep do bazy danych efektow ubocznych szczepionek.

  Dr Roger Hodkinson Destroys Covid lie.
  Dr Roger Hodkinson niszczy covidowe klamstwo.

  Francuski generał hołduje nieszczepionym… „superbohaterom”, którzy „ucieleśniają to, co najlepsze w ludzkości”?

  French General Tributes the Unvaccinated Superheroes.

  WEF - "We own the science".
  Swiatowe Forum Ekonomiczne - "Nauka jest nasza wlasnoscia".

  CDC STUDY FINDS ALUMINUM IN VACCINES IS ASSOCIATED WITH ASTHMA.
  Badania amerykanskiego CDC (Centre for Disease Control) pokazuja.
  ze aluminium w szczepionkach jest zwiazane z astma u dzieci.

  Czy zobaczymy wielką śmierć przez szczepionkę?

  Will we see a Great Death by vaccine.

  Doctors denounce Covid scam.
  Doktorzy pokazuja Covidowy przekret.

  Safe and effective;Second opinion.
  Bezpieczne i skuteczne;Druga opinia.

  Świat Kompleks apokalipsy

  The apocalypse complex.

  Zagoniny w kat, czy Putin przycisnie atomowy guzik?

  Cornered could Putin go nuclear.

  Why world pandemics are impossible - Dr. Mike Yeadon.
  Dlaczego swiatowe pandemie nie sa mozliwe - Dr. Mike Yeadon .

  Enjoy your "vaccine".
  Raduj sie swoja szczepionka.

  Covid and Covid vaccines-total sham.
  Covid i Covid szczepionki-wszystko udawane.

  Is Virus Isolation Real - Dr Andrew Kaufman Response.

  Kolec smierci The Spectator Australia

  Death spike The Spectator Australia.

  Big Reset Movie, The Uncensored Documentary.
  Wielki Reset film, nieocenzurowany film dokumentalny.

  Louis Pasteur, Niekontrolowane oszustwo: nienaukowe pochodzenie teorii zarazków.

  Louis Pasteur Unchecked Fraud The Unscientific Origins Of Germ Theory.

  The Viral Delusion-five parts documentary.
  Virus theory stopped science search for real reasons we are getting sick.

  Wirusowe zludzenie-piec czesci dokumentalnego filmu.
  Teoria wirusow zatrzymala nauke od poszukiwania prawdziwych powodow chorob.

  Royal Guard COLLAPSES at the Queens coffin ceremony.
  Krolewski wartownik pada przy krolowej pogrzebowej ceremonii.

  What is really in PCR test and "vaccines"?
  Co jest naprawde w testach PCR i "szczepionkach"?.

  Vaccine? I don't do that shit.
  Szczepionki? Ja mam je w dupie.

  400 lekarzy i profesjonalistów ogłasza międzynarodowy kryzys medyczny z powodu urazów i zgonów spowodowanych szczepionką Covid.

  400 Doctors and Professionals Declare International Medical Crisis Due to Covid Vaccine Injuries and Deaths.

  Poison.
  Trucizna.

  COVID 19 vaccine con explained.

  Just mask.
  Zakladajcie maski.

  Virologia jest pseudo nauka .

  Virology is a pseudo-science .

  COVID 19 and the FAKE Science Science vs Dogma .

  Drs Mark Sam Bailey with David Parker and Dawn Lester.

  The most safe medicine, which got Nobel price, and has been proven to be effective against Covid, was banned by our corrupt governments.

   SADS - SUDDEN COVID VAXX DEATH TOLL.

  The fall of the Cabal-the sequel.

  The fall of the Cabal - who controls the World?

  Covid death con.
  Covid smierc-ogromny przekret.

  Dr Mike Yeadon - Fraud and Fear, that is how they conned the world.

Jak stworzyć pandemię bez wirusa? Prosto:

Siła sugestii.

Następnym razem, gdy będziesz w pokoju pełnym ludzi, po prostu od niechcenia spójrz w sufit i zapytaj, gdzie poszedł ten pająk?... Obserwuj ich reakcję.
Masz przyjaciół w domu? Od niechcenia rozejrzyj się po meblach i zapytaj, czy ktoś widział twojego nowego węża... Obserwuj ich reakcję.
Zapytaj grupę kobiet o tę mysz, która właśnie przeszła... Obserwuj ich reakcję.
A potem jest moc autosugestii...
Zamień etykietę piwa bezalkoholowego na etykietę „pełnej mocy” i patrz, jak się poł "naprali"...

Ile razy w ciągu ostatnich 20 lat bezskutecznie próbowali wywołać globalną pandemię?
Zostali przyłapani przez prawdziwych naukowców i prawdziwych dziennikarzy.

Cenzuruj tych ludzi + fałszywy test + przekupiony system opieki zdrowotnej + przekupiony rząd. Teraz zasugeruj, że istnieje śmiertelny globalny wirus, który stanie się pandemią.

Proste.

How do you create a pandemic without a virus? Simple:

The power of suggestion.

Next time you are in a room of people, just casually look up at the ceiling and ask where that spider went?... Watch their reaction.
Got friends around at home? Casually look around the furniture and ask if anyone has seen your new pet snake... Watch their reaction.
Ask a bunch of women about that mouse that just ran past... Watch their reaction.
And then there is the power of auto-suggestion, where you suggest it to yourself -
Swap out a no-alcohol beer label for a `full strength' label and watch them get half pissed...

How many times did they unsuccessfully try to create a global pandemic in the last 20 years?
They were caught out by real scientists and real journalists.

Censor those people + a fake test + a bribed health system + a bribed Government. Now suggest there is a deadly global virus that will become pandemic.

Simple.

  APHRA protest-they are silencing doctors.

  SADS, a Population Reduction Agenda Through mRNA Vax

  What happened with Covid con?
  Jak manipulowano Covid

  Vaccines are killing
  Szcepionki zabijaja

    

  Finally, after 2.5 years lies, Victorian CHO admits that "vaccines" don't work.
  W koncu, po 2.5 lat klamstw, victorianski glowny medyczny boss przyznaje ze "szczepionki" nie pracuja.

  Kommunizm, w nowej postaci, przejmuje swiat.

  AUSSIES WON'T FIGHT CHINA FOR WOKE GLOBALISM.

  SZOKUJĄCE E-MAILE Ujawniają zmowę COVID.

  SHOCKING EMAILS REVEAL COVID COLLUSION IN THE SWAMP.

  The End of Germ Theory.
  Koniec Teorii Virusow.

  Pulapka 22, mRNA styl.

  Catch-22 mRNA-style.

  Szczepionki mRNA zawiodły.

  The vaccines have failed.

    COVID Vaccines Increase Menstrual Irregularities Thousandfold, Fetal Abnormalities Hundredfold: Doctors’ VAERS Analysis
    Szczepionki przeciw COVID tysiąckrotnie zwiększają nieregularności miesiączkowania, a stukrotnie nieprawidłowości płodu: analiza VAERS przeprowadzana przez lekarzy

    Overall deaths in Australia - where nearly everyone is vaccinated - are spiking.

    Ogólna liczba zgonów w Australii – gdzie prawie wszyscy są zaszczepieni – gwałtownie rośnie.

    Covida sekcja zwlok:kto, kiedy, dlaczego i przez kogo

    THE COVID POST MORTEM WHO WHY WHEN AND BY WHOM.

    BIG PHARMA-CIDE...

    EUGENICS & MEDICAL APARTHEID.

    Did Moderna Trial Data Predict Pandemic of the Vaccinated.

    Czy dane z badań Moderna przewidywały „pandemię zaszczepionych”?.

    Masks con.
    Maseczek przekret.

    FDA Responds To "Vaccines Have Killed 150000 People So Far".

    FDA odpowiedz do "Szczepionki zabily 150 000 ludzi jak do tej pory".

    CORRELATION BETWEEN JAB AND MORTALITY RATES.
    ZALEZNOSC MIEDZY SZCZEPINIAMI I DODATKOWA SMIERTELNOSCIA.

    Pfizer vaccine under microscope: blood clots.
    Pfizer szczepionki pod mikroskopem: zakrzepy.

     Plandemic.

    Safe and efficient? Check these studies.
    Bezpieczne i effektywne? Sprawdz te badania.

    Coincidences?.
    Zbiegi okolicznosci?.

    Bird Flu: Another phony “pandemic”…this time for chickens.

    Covid Jabs increase ALL pre existing medical problems till you die .
    Covid szczepionki rozpalaja istniejace choroby az padniesz trupem.

    RZEŹ SZCZEPIONKI: 15 TENISISTÓW WYCOFAŁO SIĘ Z MIAMI OPEN.

    VACCINE CARNAGE 15 TENNIS PLAYERS WITHDRAW FROM MIAMI OPEN.

    
    "Partly false information" I think it's DEC...
     "Czesciowo falszywa informacja"...chyba DEC...

    CDC nie moze podac jednego przykladu smierci od Covid dziecka ponizej 16 lat.

    CDC cannot provide an instance of a single confirmed covid 19 death in a child younger than 16.

    Flu vaccine as effective as Covid jab, only safer.

    ITS TIME WE TALK ABOUT THIS BEFORE THEY DO IT AGAIN.

    Naukowcy CDC przyznają, że dokonali manipulacji danymi badawczymi, aby pokazać, że szczepionki C0V-19 są bezpieczne dla kobiet w ciąży, ponieważ naukowcy odkrywają, że 91% ciąż skutkowało poronieniem po szczepieniu C0V-19

    Australian National Review - CDC Scientists Admit They Did Manipulate Study Data To Show the C0V-19 Vaxxines Are Safe for Pregnant Women As Researchers Discover 91% of Pregnancies Resulted in Miscarriage Following C0V-19 Vaxxination

    Media Blackout: spray do nosa, który jest w 99% skuteczny przeciwko COVID-19 w badaniu klinicznym fazy III – teraz zatwierdzony w Indiach, Izraelu, Bahrajnie, Indonezji i Tajlandii

    Media Blackout: Nasal Spray that is 99% Effective Against COVID-19 in its Phase 3 Clinical Trial - Now Approved in India, Israel, Bahrain, Indonesia & Thailand

    „Każdy jest zagrożony zakrzepami krwi!” – CDC i Pfizer wydają pilne ostrzeżenia dotyczące zakrzepów krwi nawet w „Najzdrowszych sportowcach”

    “Everyone is at Risk for Blood Clots!” – CDC and Pfizer Issue Urgent Warnings on Blood Clots Even in “The Healthiest Athletes”

    Covid "vaccines" explained-they are not vaccines.
    Covid "szczepionki" wyjasnione-to nie sa szczepionki..

    Raport:Sledztwo: Szczepionki Covid-19 powodują AIDS/HIV; oto dowody…

    INVESTIGATION The Covid-19 Vaccines cause AIDS_HIV here is the evidence...

    Raport: Brytyjskie badanie mówi, że poszczepienne uszkodzenie serca pogarsza się z każdym wstrzyknięciem

    Report British Study Says Post-vaccine Heart Damage Worsens With Each Jab

    We are Fighting a War of Information Dr Pierre Kory.

    „Walczymy z wojną informacyjną”: dr Pierre Kory

    COVID Cover-Ups That You Need to Know

    Wielkie tuszowanie COVID

    Horowitz: Australia przyznaje, że zakazuje iwermektyny z powodu COVID, ponieważ koliduje z uniwersalnym programem szczepień

    Australia admits it is banning ivermectin for COVID because it interferes with universal vaccine agenda.

    Szczepionki zabijaja. Czy rzady nie moga tego zrozumiec?
    Vaccines are killing people. Why governments keep pushing them?

    Szczepionki sa przestarzale i nie maja sensu. Czy rzady nie moga tego zrozumiec?
    Vaccines are obsolete and don't make sense. Why governments keep pushing them?

    Izrael zalany Covidem. Szczepionki nie pracuja. Experyment musi sie skonczyc.

    Israel is overrun with Covid The vaccines have failed The experiment must stop.

    TIME FOR COVID JUSTICE THE COVID SCAM IS OVER!

    CZAS NA SPRAWIEDLIWOŚĆ COVID Oszustwo związane z COVID Skończyło się!

    Former Pfizer VP "Clear evidence of fraud in Pfizer study". Vaccines don't help, but they kill.
    Ex-viceprezydent Pfizera "Jasne dowody klamst w Pfizera danych".Szczepionki nie pomagaja, one zabijaja.

    Wygrywamy wojne

    We are winning the war

    Omicron rozprzestrzenia się szybciej niż delta wśród zaszczepionych osób: badanie duńskie

    Omicron Spreads Faster Than Delta Within Vaccinated Individuals: Danish Study

    CZY STANY ZJEDNOCZONE SFINANSOWAŁY LABORATORIA NWO BIOBROŃ W KHAZACHSTANIE?

    HAS THE U.S. FUNDED A N.W.O. BIOWEAPONS LABS IN KHAZAKHSTAN?

    Ubezpieczyciel na życie odmawia pokrycia śmierci spowodowanej szczepionką

    Life insurer refuses to cover vaccine death.

    I was deceived about COVID vaccine safety

    Oszukano mnie o bezpieczenstwie szczepionek

    Pozew do Trybunalu Criminalnego w Hadze-o lamanie Kodeksu Nurymerskiego
    Polskie tlumaczenie, orginal ponizej

    BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)

    PFIZER ADMITS VACCINES DON'T WORK IN STUNNING INTERVIEW
    SO YOU GOT THE VACCINE .....GOOD LUCK ...IT DOES NOTHING BUT KILL YOU
    Pfizer przyznaje ze szczepinki nie pracuja w szokujacym wywiadzie...
    Zaszczepiles sie...zycze szczescia...ona nic nie robi tylko powoli zabija...

    Covid Scotland: Najniższe wskaźniki zachorowań wśród osób nieszczepionych, ponieważ osoby starsze z podwójnymi szczepieniami powoduja wzrost liczby przyjęć do szpitala.

    Covid Scotland Case rates lowest in unvaccinated as double jabbed elderly drive rise in hospital admissions

    Profesor Ehud Qimron, kierownik Katedry Mikrobiologii i Immunologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie i jeden z czołowych izraelskich immunologów, napisał list otwarty ostro krytykując izraelskie – i rzeczywiście globalne – zarządzanie pandemią koronawirusa.
    Czas sie przyznac do porazki.

    Professor Ehud Qimron: “Ministry of Health, it’s time to admit failure”

    Pfizer data shows 0.84% efficacy, and worse outcomes for vaccinated-pdf file
    Pfizer dane pokazyja 0,84% skutecznosc szczepionki, i gorszy wynik choroby dla zaszczepionych-pdf plik

    Pfizer data shows 0.84% efficacy, and worse outcomes for vaccinated
    Pfizer dane pokazyja 0,84% skutecznosc szczepionki, i gorszy wynik choroby dla zaszczepionych

    Vaccinated spreading Covid

    For those with patience, curious and strong nerves sequel part 1-20
    Dla cierpliwych, ciekawych i z mocnymi nerwami nastepna seria 1-20

    For those with patience, curious and strong nerves part 1-10
    Dla cierpliwych, ciekawych i z mocnymi nerwam czesci 1-10

    Conflict of Interest-Corona con.
    Konflikt interesow-Corona scam.

    WCH Calls for an Immediate Stop to Covid-19 Vaccines.

    Światowa Rada Zdrowia wzywa do natychmiastowego zaprzestania eksperymentalnych „szczepionek” Covid-19

    
     Still sure you want me to take your "vaccine"?...
     Jestescie pewni ze musze wziac ta "szczepionke?..

    Deadly batches of vaccines.
    Smiertelne partie szczepionek.

    Tucker Carlson summary of vaccine lies.
    Tucker Carlson's podsumowanie szczepionkowych klamstw.

    "Pandemic" unmasked.
    "Pandemia" zdemaskowana.

    Japonia odrzuca wszystkie wymagania dotyczące szczepień,
    umieszcza ostrzeżenie o zapaleniu mięśnia sercowego na etykiecie/

    Japan drops all vaccine mandates places myocarditis warning on label

    The numbers don’t lie – or do they?/

    Liczby nie klamia - napewno?

    Australian government offers compensation for those killed by vaccine.
    It's admittion that vaccines are not safe.
    Australijski rzad oferuje kompensacje dla zabitych i poranionych szczepionka.
    To jest przyznanie ze szczepionki nie sa bezpieczne.

    5 Conspiracy Theories Validated In 2021/

    Teorie spiskowe potwierdzone w 2021.

    Covid vaccines-experiment within experiment
    Covid szczepionki-eksperyment wewnatrz eksperymentu.

    Pfizer data-the COVID-19 inoculations more harm than good
    Pfizer dane-szczepionka powoduje wiecej zla niz dobra.

    Dr Zelenko Exposes & Risks It All This Is World War Three
    Lekarz prezydenta pokazuje niebezpieczenstwa szczepionek-to jest trzecia wojna swiatowa

    Rok 2021 byl zly dla globalnego ocieplenia entuzjastow .

    2021 bad year for change of climate cult

    Narracja skutecznej i bezpiecznej szczepionki sie rozpada.
    Rzad Australijski ustanawia rekompensaty dla osob z powiklaniami po szczepionce
    To jest przyznanie sie ze szczepionki nie sa bezpieczne,
    bo o tym ze nieskuteczne juz wszyscy wiedza.

    The Covid Narrative Is Unraveling
    Australian government sets up compensation for victims of jabs.
    That is admission that vaccines are not safe,
    because about their ineffectivness everybody knows by now.

     Covax-19 szczepionka jest jedyna ktora zatrzymuje rozprzestrzenianie wirusa.
     Ale nie otrzymala finansowej pomocy od rzadu ktory wydaje miliardy na zagranicze, bezuzyteczne szczepionki.
     Jedyny kraj, Iran ktory ja zaaprobowal i uzywa ma dramatyczny spadek infekcji.

     Covax-19 vaccine, developed in Australia is the first vaccine to stop spread of infection.
     But it never got backing of Australian government which is wasting billions on foreign, useless vaccines.
     Only country which approved it, Iran, has dramatic drop in cases.

Piloci lataja mimo nibezpieczenstwa efektow ubocznych od szczepienia. Przerazajace.
Pilots fly despite constant danger of side effects from vaccination.

    
     Still sure you want me to take your "vaccine"?...
     Jestescie pewni ze musze wziac ta "szczepionke?..

Movie - Vaccine Secrets - Covid Crisis – Vaccine Risks.
Film - Sekrety szczepionki - Covid kryzys - Niebezpieczenstwa szczepionek.

Vaccine Secrets - Covid Crisis – Vaccine Risks.
Sekrety szczepionki - Covid kryzys - Niebezpieczenstwa szczepionek.

IRREFUTABLE EVIDENCE: The COVID-19 Vaccines Are Killing People!
NIEODPORNE DOWODY: Szczepionki COVID-19 zabijają ludzi!

„Zamieszki limfocytów”: Patolodzy badają zgony po szczepieniu Corona

Pathology professor Arne Burkhardt. Screenshot from Epoch Times ‘Lymphocyte riot’: Pathologists investigate deaths after Corona vaccination

PCR DECEPTION - DOCUMENTARY... PCR klamstwo-film dokumentalny.

"PFIZER 5.3.6-postmarketing-experience"-released document under FOI from Pfizer, after first 2.5 months of vaccine rollout after being approved for emergency use.

BOMBSHELL: Video Emerges Where Fauci and Others Planned for a “Universal mRNA Flu Vaccine” Which Became the “COVID-19 mRNA Vaccine” Because People were not Afraid Enough of the Flu Virus

BOMBSHELL: Pojawia się film, w którym Fauci i inni planowali „uniwersalną szczepionkę mRNA przeciwko grypie”, która stała się „szczepionką mRNA COVID-19”, ponieważ ludzie nie bali się wystarczająco wirusa grypy

Heres Why Most of the Jabbed Will Die Early...Dlaczego wiekszosc zaszczepionych umrze wczesnie...

Badania dowodzące, że leki generyczne mogą zwalczać COVID są tłumione.

Studies Proving Generic Drugs Can Fight COVID Are Being Suppressed.

PCR deception - PCR szwindel

32 649 ZMARŁYCH W UE — KIEDY NAZWIEMY TO MORDERSTWEM?

32649 DEAD IN EU—WHEN DO WE START CALLING IT MURDER

Lek firmy Merck na COVID może powodować zmutowane DNA, wady wrodzone, raka i obniżoną płodność mężczyzn, raporty NYT.

Mercks COVID Drug May Cause Mutated DNA Birth Defects Cancer And Reduced Male Fertility NYT Reports.

Scenariusz pandemii z 2017 roku (nazywali ja SPARS)...Simulation of SPARS pandemic 2017.

Race against time, who will win? Tyrants or truth?

Wyscig z czasem, kto wygra rzady czy prawda?.

Jezus, co oni nam robia?
JESUS... WHAT HAPPENED TO US?

Nurember Code (po tym jak Hitlera doktorow powieszono), trzeba go teraz zignorowac.

THAT PESKY NUREMBERG CODE-LETS JUST IGNORE IT.

DR McCullough about latest variant-Omicron.

Dr Rand Paul Addresses stupidity of Biden and Dr,Fauci.
    Senator i doctor Rand Paul adresuje bezsensownosc zarzadzen Bidena i dr.Fauci.mp4

Pielegniarka z Lubljany ujawnia ze politycy sa szczepieni roztworem wody-video.
    Whistleblower nurse revels politicians getting saline solution not vaxx-video

Pielegniarka z Lubljany ujawnia ze politycy sa szczepieni roztworem wody.
    Covid madness 10.

WHISTLEBLOWER NURSE REVEALS POLITICIANS GETTING SALINE SOLUTION NOT VAXX.
    Covid madness 10.

Former Pfizer VP "Clear evidence of fraud in Pfizer study". Vaccines are useless and they kill.
    Ex-prezydent Pfizera "Jasne dowody klamstw w Pfizera danych". Szczepionki sa bezuzyteczne i zabijaja.

New York physician-don't talk about vaccine injuries.
    Covid madness 9.

Maski maja zero wplywu na rozprzestrzenianie wirusow.
    Covid madness 8.

Masks Dont work.
    Covid madness 8.

WIELKIE $ Kłamstwo (być może od poczatku swiata).
    Covid madness 7.

The BIGGE$T Lie (Perhaps Ever).
    Covid madness 7.

Pandemic of vaccinated
    Covid madness 6.

Coronaviruses - Common Cold.
    Coronawirus - zwykle przeziebienie.

Conflict Of Interest Covid in Australia.
    Covid madness 5.

Nowy variant Corony, odporny na szczepionki
    Covid madness 4.

New Corona NU variant, resistant to vaccines.
    Covid madness 4.

Texas COVID-19 Summit Dr Bryan Ardis.
    Covid madness 3.

Texas COVID-19 Summit Dr Ryan Cole.
    Covid madness 2.

Texas COVID-19 Summit Dr Peter McCullough.
    Covid madness 1.

Fauci wreszcie przyznaje, że szczepionki nie chronią przed Covid ani śmiercią .

Fauci Finally Admits Vaccines Don’t Protect Against Covid or Death.

Four vaccine vexes.

75 europejskich atletow zmarlo nagle lub w powaznym stanie w ciagu ostatnich 5 miesiecy.

75 European athletes died or seriously ill in last 5 months.

WORLDWIDE SURGE OF SPORTS PEOPLE SUFFERING SUDDEN HEALTH ISSUES.
    Swiatowa plaga problemow zdrowotnych sportowcow .

Message to the world from the elders of Australia – time to stop Covid dictatorship.
    Wiadomosc of Austalijskich Aborygenow-czas skonczyc z dyktatura Covida.

"Dr. Peter McCullough with a warning, vaccine created S-protein is deadly in human body"
    "Dr. Peter McCullough ostrzega, utworzona przez szczepionke S-proteina jest zabojcza w ludzkim organizmie"

"DAMAGE CAUSED BY VACCINATION WILL BE GENETICALLY Irreversible!!!"
"Szkody spowodowane przez szczepionki beda genetycznie nieodwracalne!!!"

Czy ludzie otrzymują pełne informacje na temat zagrożeń związanych ze szczepionką COVID?

Are people getting full facts on COVID vaccine risks?

Cos bardzo dziwnego dzieje sie w szpitalach w Ameryce.

SOMETHING REALLY STRANGE IS HAPPENING AT HOSPITALS ALL OVER AMERICA.

Kanadyjski doktor donosi o ubocznych efektach Moderna szczepionki.
    Rzad nie chce wiedziec.

Canadian Doctor Blows Whistle on Neurological Side Effects of Moderna Vaccine
    Government doesn't want to know

Dr Bossche, czolowy wirusorolog i jego tezy w prostym tlumaczeniu
    Nie czytaj jesli sie zaszczepiles. .

Dr Bossche explained
    Don't read if you are vaccinated. .

Czy Covid byl tylko proba glownego przedstawienia?
    Was Covid just rehersal before main show? .

Dlaczego ukryto lek skuteczny do leczenia Covid?
    Why efficient drug against Covid has been hidden? .

EX-WHO doradca "Niezaszczepieni ludzie nie sa niebezpieczni,
    zaszczepieni ludzie stanowia zagrozenie dla innych".

EX-WHO Advisor "Unvaccinated people are not dangerous;
     vaccinated people are dangerous for others'

Zbyt smieszne zeby sie tym nie podzielic.

Too funny not to share.

Szokujace, nowe wiadomosci, rozpowszechniaj.

Shocking Urgent News - Share Widely

Invermektyna mogla ocalic od Covid.
    Ale byla za tania.
    Poniewaz jest coraz jasniejsze ze szczepionki nie pracuja,
    BigPharma robi kopie invermektyny, ale sto razy drozsza.

Invermektyna mogla ocalic od Covid.
    Ale byla za tania.
    Poniewaz jest coraz jasniejsze ze szczepionki nie pracuja,
    BigPharma robi kopie invermektyny, ale sto razy drozsza.

Ivermectin could save us from Covid
    but it was too cheap.
    As vaccines prove to be useless,
    BigPharma starts to make copy of IVM, but hundreds times more expensive.

Pandemia Covid skonczyla sie w wiekszosci Indii.
    Jak to zrobili, napewno nie szczepionka...

The Pandemic Has Ended for Much of India, How Did They Do It
    Not With Covid Injections but a Drug That Costs Less Than two pounds Per Person, Ivermectin.

    
     Jak uzywac maski...
     What to do with mask..

Nowo Zelandczycy maja dosyc Covidovych restrykcji...

Kiwis had enough of Covid restrictions...

FDA, US agency approving drugs and medications is now 50% funded by pharmaceutical companies.
    What can go wrong...
    FDA, amerykanska agencja dopuszczajaca leki i urzadzenia medyczne jest teraz w 50% wspierana finansowo przez kompanie farmaceutyczne.
    Co moze wyjsc nie tak, duze pytanie...

AAMI Insurance company published vaccine ad, then received a phone call.
    Caller asks if they got any epidemiologist or doctor there, since they give medical advice...
    AAMI firma ubezpieczeniowa umiescila reklame promujaca szczepienie na Covid.     Dostaja telefon od clienta zapytujacego czy moze porozmawiac z ich doktorem na temat szczepionki...

17503 umarlo, 1,7 milliona efektow ubocznych(50% powaznych)
    w Europejskiej Bazie Danych efektow ubocznych szczepionek na Covid..

17,503 DEAD, 1.7 Million Injured (50% SERIOUS)
     Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots

Anyone Who Would Take the Jab After Seeing This Is Not Worth Saving
    Kazdy kto sie zaszczepi po zobaczeniu tego nie jest warty ratowania..

Indyjscy prawnicy pozywaja do sadu glownego lekarza Swiatoej Organizacji Zdrowia
    o dezynformacje o skutecznosci Invermektyny i spowodowanie smierci chorych na Covid.

Indian Bar Association sues WHO scientist over dezinformation about efficacy of Ivermectin against Covid.

Cloth masks useless against viruses, dangerous to your health
    Australian study from 2015 shows.

Materialowe maski bezuzyteczne przeciwko wirusom, niebezpieczne dla zdrowia.
    Australijske badania z 2015 roku pokazaly.

How they are killing people with their drugs and vaccines, and blaming it on Covid.
    W jaki sposob oni zabijaja ludzi lekami i szczepionkami, i oskarzaja Covid...

Answering doctor who recommends COVID-19 vaccine to his staff.

Odpowiadajac doktorowi ktory zaleca Covid szczepionke swoim pracownikom.

Story of Ivermectin, why have we been lied to and allow for people to die...
     Historia Invermektyny, dlaczego nam klamano i pozwolono zeby ludzie umierali..

Dlaczego szczepionki na Covid nie sa dobrym pomyslem...

Why Covid vaccines are really bad idea...

Bullshit of PCR tests.
    Bzdury PCR testow na Covid.

There is no Delta variant. It is result of vaccination. And there more they vaccinate, they will be more "variants".
    And vaccinating children will simply kill them. (UK undertaker shines light on this "pandemic".
    Nie ma delta warianta, to jest skutek szczepienia. I szczepienie dzieci to zwykla zbrodnia.
    (UK dyrektor zakladu pogrzebowego wypowiada sie na temat Covid i szczepionek).

Police bodycam proves the mainstream media was hiding the thuth. Police attacked innocent men, when they defended themselves, they were arrested.
    Policja atakuje niewinna osobe, bije go, i kiedy przyjaciele przybiegaja na pomoc, glowne media donosza ze policjanci byli zaatakowani przez protestujacych.

Swiatowej slawy specjalista od szczepionek ocenia rezultaty masowych Covid szczepien.

World authority on vaccines sums up results of Covid vaccinations.

Poscig za szczepionka. Fakty sie nie licza, musimy sprzedawac szczepionki...

Vaccine Chasing Fleming-Method. Facts don't matter, we have to sell vaccines...

Time to rise against those idiots in government and their BS "health experts"...

Dlaczego po prostu nie przyznaja, ze szczepionki sa porazka?...

Why Will Not They Just Admit That the Shots Are a Failure?...

Dr. Peter McCullough The CDC's VAERS Database And FDA Approval     Lie, lies,lies...Pfizer approval is very wishy washy. It is not really fully approved, despite what MSM telling you. And it proves to be not very effective against Delta. Your innate immunity seems to last forever, and if you went through Covid, you don't need any vaccines.     Klamstwa, klamstwa, klamstwa. Aprobacja Pfizera nie jest naprawde pelna aprobacja. To ciagle eksperymentalna "szczepionka", wbrew temu co glowne media nam wmawiaja. I Pfizer udowodnila ze jest bardzo malo skuteczna przeciwko Dalta wariantowi. Jezeli przeszedles Covid, twoja odpornosc jest dlugoterminowa, prawdopodobnie na zawsze, i nie potrzebujesz zadnych "szczepionek".

Ponure ostrzezenie z Izraela, szczepionki oslabiaja objawy, ale nie pokonuja delty warianta...

A grim warning from Israel Vaccination blunts, but does not defeat Delta...

Szokujace dane z UK niszcza cala przeslanke do wciskania szczepionek

Bombshell UK data destroys entire premise for vaccine push

Dlaczego ta szczepionka nie jest dla mnie?

Why this jab is not for me?

Wiekszosc pacjentow w Izraelskich szpitalach w pelni zaszczepieni, co to znaczy dla Australii?

Most Covid patients at Israeli hospital fully vaccinated What does this mean for Australia?

Nobel Laureate Luc Montagnier - Warns Covid Vaccine May Lead to 'Neurodegenerative Illness'

Czy FDA i Pfizer doja nas?

Are the FDA and Pfizer-BioNTech scamming us?

Koniec debaty, naturalna odpornosc 13 razy wieksza niz od szczepionek..

'This Ends The Debate' - Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

FDA nie dalo pelnego dopuszczenia Pfizera szczepionki..

THE FDA DID NOT GRANT FULL APPROVAL TO THE PFIZER SHOTS.

Amerykanskie media twierdza ze Taliban wygral dzieki globalnemu ociepleniu ...

American media claims climate change helped the Taliban take Afghanistan.

The whole Covid BS was manufactured ...

The whole Covid BS was manufactured ...If YouTube removes it, click here.

Izrael udowadnia szczepionki sa bezuzyteczne ...

Israel proves vaccines are useless...

He talks about USA, but the same applies in Australia...

A tacy byli pewni w 2001 ze pierdolna Taliban i szybko wroca do domu...
    They were so sure in 2001 that
    they will kick arse of Taliban and return home...

Jest wojna, ale nie z Covid ...

There is a war, but not with Covid...

Detale Pfizera "szczepionki" ...

Detais about "Pfizer vaccines"...

Bazujac na oficjalnych liczbach rzadowych, Australia, nie ma zadnej pandemii.
    Co gorsze, szczepionki zamiast invermektyny zabijaja ludzi (Indie).
    Based on official government statistics (Australia), there is no pandemic.
Worse, "vaccines" instead of Ivermectin kill people...

Niemiecki glowny patolog alarmuje o fatalnych skutkach szczepien na Covid...

German chief pathologist sounds alarm on fatal vaccine injuries...

30 Questions Vaxxers Hope You Won't Ask Facebook...

Oni ukrywaja zgony i complikacje po szczepionkach-mowia pracownicy ambulansow i pielegniarki...

They Are Covering Up Cov Vax Deaths And Injuries Says Ambulance Workers And Nurses...

Szczepionki o kant dupy...To czemu ciagle je pchaja?

Vaccines worthless...So why they keep pushing them?

They don't want pandemic to stop...

Oni nie chca zatrzymac pandemii...

Wszystkie zgony sa rowne, ale niektore sa bardziej rowne

All deaths are equal, but some are more equal than others

    "Infekcje ran pooperacyjnych i chirurgiczne maski na twarz badanie kontrolowane."
    A oni pieprza zeby nosic maski..

"Postoperative wound infections and surgical face masks a controlled study"
    And idiots tell us to weare mask, even outside

Last word of warning to those pretending
    that Covid pandemic is toning down...

Ostatnie slowo ostrzezenia dla tych
    co udaja ze Covid pandemia slabnie.

A manufactured illusion. Dr David Martin with Reiner Fuellmich ...

Problems with vaccines, and here is how vaccines propaganda works.
    It's YT, they wouldn't lie to you like MSM.
    Well, they do...Latest numbers from Israel show 38% efficacy of Pfizer..

HOW A DEAD BAT SOLD IN A WET MARKET IN CHINA HAS INFECTED THE WHOLE PLANET !

The masks begin to fall off ! "The Chinese biological laboratory in Wuhan is owned by GlaxoSmithKline, which (accidentally) owns Pfizer!" (the one who makes the vaccine against the virus which (accidentally) started at the Wuhan Biological Lab and which was (accidentally) funded by Dr. Fauci, who (accidentally) promotes the vaccine ! "GlaxoSmithKline is (accidentally) managed by the finance division of Black Rock, which (accidentally) manages the finances of the Open Foundation Company (Soros Foundation), which (accidentally) manages the French AXA !" Soros (accidentally) owns the German company Winterthur, which (accidentally) built a Chinese laboratory in Wuhan and was bought by the German Allianz, which (coincidentally) has Vanguard as a shareholder, who (coincidentally) is a shareholder of Black Rock, which (coincidentally) controls central banks and manages about a third of global investment capital. "Black Rock" is also (coincidentally) a major shareholder of MICROSOFT, owned by Bill Gates, who (coincidentally) is a shareholder of Pfizer (which - remember ? sells a miracle vaccine) and (coincidentally) is now the first sponsor of the WHO ! Now you understand how a dead bat sold in a wet market in China has infected the WHOLE PLANET !"" Lol.

Elit zyczenie smierci i wyciek z Wuhan laboratorium...

The elites death wish and the Wuhan lab leak...

It starts, Hitler is laughing out of his grave....

No i sie zaczelo. Hitler sie smieje zza grobu...

More bad news for all those vaccinated...
    Wiecej zlych wiadomosci dla zaszczepionych...

Bad news for all those vaccinated. And it is bad...
    Niedobre nowiny dla wszystkich zaszczepionych (na Covid). Bardzo zle..

Czy ktos moze to pokazac idiotom w Brukseli, i reszcie idiotow krzyczacych "globalne ocieplenie" i "zmiana klimatu"?
    Can somebody show it to idiots screaming "global warming"?

Prawda o Covid-19 wychodzi na jaw...

Finally truth about origins of Covid-19 is surfacing...

PCR na Covid test byl zawsze gowniany, ale dopiero teraz sie przyznaja i wycofuja...(USA)

PCR test was always a bullshit, now they admit to it and remove from use...(USA)

Pewny sposob zeby zakonczyc pandemie Covid. Chiny to zrobily, Singapur nastepny...     Sure way to finish Covid pandemic. China did it, Singapore is next..

World Ivermectin Day-Stop Big Pharma Covid bullshit...
    Swiatowy dzien Invermektyny-Skonczmy z ze szczpionkowymi idiotyzmami...

New religion in Australia-Covidanity.

Nowa religia w Australii-Covidanity

Have you been informed by vaccine injecting doctor that it is experimental drug?
    If not, doctor is commiting crime, breaching Nuremberg Code.
    A final warning to Humanity, Michael Yeadon, ex-Pfizer scientist.

An official health warning...

    
    Czy powinienes sie przetestowac?
    Przetestuj sie jezeli jedno z tych dotyczy ciebie
    -jestes imbecylem ktory nie zdaje sobie sprawy ze daje pretekst rzadowi do wprowadzenia nastepnego lockdownu.
    -nie zdajesz sobie sprawy ze twoje testy rujnuja wiecej ludzi niz Covid.
    -jestes wystarczajaco glupi ze wierzysz ze rzad martwi sie o twoje i twojej rodziny dobro.
    -nie martwisz sie o przyszlosc naszych dzieci i przyszlych generacji.
    -masz inteligencje barana i wierzysz we wszystko co widzisz w telewizji.

    Jezeli ktorekolwiek z powyzszych dotyczy Ciebie, przetestuj sie.
    Nie zastanawiaj sie, twoj wklad pomoze zniszczyc wiecej ludzi.

Covid vaccines are bio-weapons, to depopulate the world.
    Covid szczepionki to bron biologiczna, cel-depopulacja.

Idiotyzmy Covidowych nakazowi...

.Stupidity of Covid restriction..

Vaccine king is naked..

Vaccine king is naked...

Vaccine are dangerous, more than Covid, but you cannot talk about it..

Ivermecticine could finish Covid pandemic. Why is it shunned...

Inwermektyna mogla by skonczyc Covid pandemie. Dlaczego jest odpychana?

If police or anybody else try to tell you that you are breaking restricions, tell them to scan this...
    Print several copies and carry with you...

Dlaczego powinnismy ufac mRNA szczepionce?

Why should we rely on mRNA vaccines?

Australin law says all Covid restriction are unlawful...
    AUSTRALIANS THE LAW IS ON YOUR SIDE - HERE ARE YOUR LEGAL RIGHTS

World renowned vaccines specialist, Geert Vanden Bossche, mad mass vaccination push unravels.

Swiatowej renomy specjalista od szczepionek, Geert Vanden Bossche, szalone szczepienia pokazuja szalone skutki.

World renowned vaccines specialist, Geert Vanden Bossche, criticises "professors" bullshit.
     Przepraszam, ale nie bedzie polskich wersji, kazdy ma "Google translate", a polska werja zabiera duzo miejsca na serwerze.

World renowned vaccines specialist, Geert Vanden Bossche, criticises mad mass vaccination push.

Swiatowej renomy specjalista od szczepionek, Geert Vanden Bossche, krytykuje masowe szczepienia.

Nowy variant Covid odporny na szczepionki. Jak przepowiedzial Geert Vanden Bossche.

New variants of Covid resistant to vaccines.

Anglia, po Singapurze, porzuca Covidowe idiotyzmy.

UK drops idiotic Covid rules.
     Face masks set to be voluntary from July 19 as host of lockdown rules dropped.

They can stick their vaccines where Sun doesn't shine...Niech se wsadza szczepionki do dupy.

Szczepionka rozprzestrzenia Covid.

Covid vax spreading virus in previously clean areas such as the tropics

Prawnik ostrzega premiera Arden (Nowa Zelandia) postepowaniem kryminalnym
     jesli beda kontynuowac szczepienie Pfizerem.

Top NZ lawyer warns PM Ardern of criminal charges if Covid jabs continue...

Full interview with Dr.Robert Malone, inventor of mRNA technology...
    Caly wywiad z dr.Robert Malone, wynalazca technologii mRNA..

    
    Truth about Covid vaccines...Prawda o Covid szczepionkach>

Full interview with Dr.Robert Malone, inventor of mRNA technology...
    Caly wywiad z dr.Robert Malone, wynalazca technologii mRNA..

Wynalazca mRNA szczepionki. To co mowi nie brzmi dobrze.
    The Inventor of mRNA Vaccine Technology Dr Robert Malone-it doesn't sound good.

Allan Jones about Corona bullshit, and how Singapore quits Corona crap...

Kiedy konserwatysci moga nie przestrzegac prawa? Rzady pozbyly sie demokracji pod pozorem pandemii...

     When can conservatives disobey the law? Pandemic gave governments opportunity to introduce autocracy...

Singapur nowy plan podejscia do Covid...

     Singapores surprising new plan to live with Covid...

Chinski szpieg ucieka na Zachod z sekretami Covida...

     Chinese spy Dong Jingwei defects to the West while offering covid secrets...

Bzdury globalnego ocieplenia (aka zmiany klimatu)... czesc druga

     Bullshit of global warming (aka climate change)... part two

Researches in Britan call government to stop vaccinations immidiately after
    discovering potentialy "toxic" side effects.
    Badacze w Wielkiej Brytanni nawoluja rzad do zatrzymania szczepien
    po odkryciu potencjalnie "trujacego" efektu ubocznego.

Bzdury globalnego ocieplenia (aka zmiany klimatu)...

     Bullshit of global warming (aka climate change)...

     Szczepionki skutecznosc a szkodliwosc..

     Vaccine efficacy vs harms The Spectator Australia

     Szczepionka zaczyna zabijac mlodych mezczyzn...Covid vaccine starts to kill young men..

     Corona virus lies...Wake up

    
    Wyobraz sobie szczepionke tak bezpieczna ze musza cie straszyc zebys wzial...
    Na chorobe tak straszna ze musza cie przetestowac by znalezc ze masz...

     Kosztowne oczekiwanie na szczepionke...

     Costly Tradeoff with the Wait for the Vaccine Pandemic Strategy

     Absolutely scary. Is vaccine a killer?

     Czolowe autorytety medycyny ostrzegaja o bledze masowych szczepien w czasie pandemii.
    Leading medical specialists warn about dangers of mass vaccination during pandemic.

     Chiny wyprodukowaly Covid-19.

     Chinese made Covid-19 virus.

     Ciekawe kiedy w Polsce?

     A to wykresy potwierdzajace Luc Montagnier i Geerta Vanden Bossche .
    And here are charts confirming Luc Montagnier and Geert Vanden Bossche.

     Professor Luc Montagnier, laureat Nobla, ostrzega ze masowe szczepienia beda promowaly nowe varianty Covida.
    Powtarza ostrzezenia Geerta Vanden Bossche, autorytetu szczepionkowego...

     Nobel Prize winner Luc Montagnier claims - new variants of Corona arising due to vaccination.
    Repeats warnings of vaccine specialist Geert Vanden Bossche.

     Dr.Fauci (glowny doradca rzadu w sprawach zdrowia w USA) zdradzil w 2017
    ze planuja epidemie przed uplywam kadencji Trumpa.
    Cel? Zeby umozliwic sfalszowanie wyborow przez pocztowe glosowania.

     Dr. Fauci Inadvertently Revealed that the COVID-19 Pandemic Was Planned.

     Pozew o naruszenie Kodeksu Norymberskiego - Szwecja

     1,000 Lawyers and 10,000 Doctors Have Filed a Lawsuit for Violations of the Nuremberg Code

     Kiedy pandemia nie jest pandemia

     When is a pandemic not a pandemic

     Dla climatycz nych panikarzy troche prawdy...

     For climate alarmists bit of truth...

     Kiedy Indie zaczely szczepic i porzucily tania Iwermektyne
    ludzie zaczeli masowo umierac...

     When India stopped prescribing Ivermectin and started vaccinating the deaths shot up

     Eyewitness In India Has A Different Story Than The Mainstream Media Lies
    Naoczny swiadek w Indiach ma inna historie od MSM

     The Vaccine Trials - Documentary Film 2021 More truth about Covid
    Testowanie szczepionek - wiecej prawdy o Covid-Film dokumentalny

     Dane, informacje, dezinformacja i opinie na temat COVID-19
     Data, Information, Misinformation, and Opinions on COVID-19

     Lekarz, ktory kpil z odmawiajacych szczepionek na koronawirusa, umiera kilka dni po zaszczepieniu

     Covid vaccine and Covid lie-Specialist explains working of Covid and vaccines
    Covid szczepionki i Covid klamstwa-Specjalista wyjasnia Covid i szczepionki

     I nie tylko on, inny swiatowej slawy specjalista potwierdza ta prawde.
    And not only him, another world specialist confirms it.

     Lekarz, ktory kpil z odmawiajacych szczepionek na koronawirusa, umiera kilka dni po zaszczepieniu

     Doctor who mocked coronavirus vaccine refusers dies days after getting jabbed

     Melbourne sie szczepi...NIE
    Melbourne getting vaccinated...NOT

     Doctor blows whistle - Vaccine wreaks havoc - Banned on YouTube

     Reconstruction of a Mass Hysteria The Swine Flu Panic of 2009 - DER SPIEGEL

     Rekonstrukcja masowej histerii panika swinskiej grypy z 2009 roku - DER SPIEGEL

     Nadchodzace ludobojstwo niekorzystnych reakcji na wirusa COVID Vax i kogo za to winic

     The Coming Genocide of Adverse COVID Vax Reactions, and Who to Blame for It

     The Covid Propaganda Continues, Even in the Face of Vaccination Murder

     Covid Propaganda trwa

     18 powodow przeciwko Covid szczepieniu...

     Andreas Kalcker - This is not pandemic, it's PLANdemic. We don't need vaccines because there are dozens of drugs which cure Covid-19.
    Vaccination drive got nothing to do with stopping COVID-19.

     Michael Yeadon Interview - Former Pfizer VP Speaks Out
    On Dangers Of mRNA Vaccines COVID Illusion

     18 powodow przeciwko Covid szczepieniu...

     18 Reasons I Wont Be Getting a Covid Vaccine...

Wywiad z profesorem medycyny ktory demaskuje spisek w powstrzymywaniu wczesnego leczenia Covida.
Interview with medical professor exposing collusion in stopping early treatment of Covid-19

     Sedzia nakazuje leczenie inwermektyna...

     Judge orders Batavia hospital to treat coronavirus patient with Ivermectin Local News buffalonews.com...

     The 2021 Worldwide Corona Crisis - Prof. Michel Chossudovsky.mp4

     WHO potwierdza ze test Covid-19 PCR jest wadliwy szacunki
         przypadkow pozytywnych sa bez znaczenia - LewRockwell

    The WHO Confirms That the Covid-19 PCR Test Is Flawed Estimates of Positive Cases
    Are Meaningless - LewRockwell.html

     Lekarz z Sao Paulo z powodzeniem leczy pacjentow z choroba Covid
         za pomoca iwermektyny

    Doctor in Sao Paulo has success treating Covid patients with ivermectin (in Portuguese) Coronavirus

     When authority on vaccines like Geert Vanden Bossche warns about dangers of Covid vaccines,
    the world shoud be listening.
    What you're actually listening is to paid promotional ads by trillion dollar industries
    that make up their own science and the majority of that science benefits them, not you.

    Kiedy szczepionkowy specjalista jak Geert Vanden Bossch
    ostrzega, swiat powinien sluchac
    Ale swiat slucha promocji miliardowego przemyslu ktory sam sobie robi nauke,
     i ktora da im korzysci, nie tobie...

    Hope they gonna pay for thisd hoax.

    Mam nadzieje ze ich ukarza za ten przekret...

    Szczepta sie idioci, szczepta...

    Vaccinate idiots, vaccinate...

    We are heading for vaccine disaster

    Ten years later, the same story-Big Pharma promotes Covid for big money!

    Woke verses

    "Sa leki, dlaczego nie uzywamy?"-zdesperowany doktor na spotkanie Komitetu Bezpieczenstwa Wewnetrznego-USA

    Testimony of Pierre Kory, MD Homeland Security Committee Meeting:
    Focus on COVID-19 Early Treatment

    
    Truth about Covid vaccines...Prawda o Covid szczepionkach>

    Mass Vaccination in a Pandemic - Benefits versus Risks_ Interview with Geert Vanden Bossche

    Po przeczytaniu (Astra-Zeneka) nie odwazyl bys sie zaszczepic

    Gdzie ten, kurwa, wirus?

    We cannot find the fucker

    Szczepta sie idioci, szczepta

    Szpital w Brnie otrzymal     iwermektyne dla 20 000 pacjentow - Maja w dupie szczepionki

    Wouldn't have a bar of those vaccines

    Szpital w Brnie otrzymal     iwermektyne dla 20 000 pacjentow - Maja w dupie szczepionki

    Klamstwa, klamstwa, klamstwa...

    Lies, lies, lies...

    Bill Gates and vaccines-the truth

    People had enough     Ludzie w Danii sie wkurwili - po polsku

    Ludzie w Danii sie wkurwili

    MASK CRIME This is why Police crashed his HOTEL room late at night

    depopulation - Australian government plans to vaccinate the whole country-clip

    depopulation - Australian government plans to vaccinate the whole country 25mil

    'Covid-19 Vaccine is Killing People' says Ivy League Medical Doctor

    Why people are dying after being vaccinated?...Dlaczego ludzie umieraja pomimo szczepionki?

    It is already set for 2 weeks-Victoria lockdown

    Wyniki wyszukiwania w bazie danych VAERS-501 zgonow po zaszczepieniu

    Search Results from the VAERS Database-501 dead after vaccination

    Who loves the WHO_ _ The Spectator Australia

    Kto kocha WHO The Spectator Australia.html

    That is what big pharma doesn't want you to know

    Czy jestes gotowy na blokady klimatyczne -
    The Spectator - wiadomosci polityka zycie i sztuka.html

    Are you ready for the climate lockdowns -     The Spectator - news politics life & arts.html

    Jest lekarstwo na Covid, dlaczego nie jest uzywane?...
    There is Covid treatment, why it's not used?

    Twitter suspends account of CEO of MyPillow-here is why...

    Wirus zmusil nas do tego The Spectator Australia

    The virus made us do it The Spectator Australia

    Sprytne dochodzenie kryminalistyczne oferuje przekonujace
    dowodyCovid-19 to oszustwo Winter Watch

    Clever Forensic Investigation Offers
    Compelling Evidence Covid-19 is a Scamdemic Winter Watch

    Mapa skutkow ubocznych szczepionki-strona 1

    Covid-19 Vaccine Side Effects World Map page1

    Mapa skutkow ubocznych szczepionki

    Covid-19 Vaccine Side Effects World Map

    Nauka popiera ostrzezenie dr Judy Mikovits ze szczepionka COVID moze
    zabic 50 milionow Amerykanow Koronawirus wiadomosci

    Science Backs Dr Judy Mikovits Warning That COVID Vaccine
     Could Kill 50 Million Americans Coronavirus News

    Dlaczego postepowcy sa tak nieliberalni - Wielkosc Ameryki

    Why Are Progressives So Illiberal - American Greatness

    Side Effects and Data Gaps Raise Questions on COVID Vaccine

    Skutki uboczne i luki w danych budza pytania dotyczace szczepionki COVID

    UE grozi Wielkiej Brytanii zakazem eksportu
     ratujacej zycie szczepionki Covid

    EU threatens UK export ban on life-saving Covid vaccine

    China authorises coastguard to fire on foreign vessels in disputed waters of East China
     and South China Seas - ABC News.html

    Chiny strasza ze beda ostrzeliwac- ABC News...

    Deja Vu - The Swine Flu Vaccination Fraud of 1976.mp4

    Szczepionka to nie szczepionka... Ogladaj film...Watch clip...

    Dangers of Covid vaccine.html...

    Niebezpieczna szczepionka...

    Jezyk, albo jego zmiany, metoda indoktrynacji...

    New speech to change the world...

    Iwermektyna w Macedonii, ale reszta zachodniego swiata zakazuje...

    Invermectine in Macedonia, but our idiots banned it...

    Dangers of COVID 19 vaccines-in Polish

    Dangers of COVID 19 vaccines-in English

    Stowarzyszenie Doktorow Swiata-in Polish

    World Doctors Alliance-in English

    USA twierdzi, ze wyciekl wirus z laboratorium broni biologicznej

    Biological weapons lab leaked virus, claims US

    Datasheet of adverse symptoms after vaccination, by VAERS USA
    Dane ubocznych effektow po szczepieniu, document z rzadowej organizacji VAERS USA

    Covid panika

    Covid panic

    Doctor can't stand goverment stupidity

    Doctor nie wytrzymuje glupoty rzadu

    Vaccine not needed

    Szczepionka niepotrzebna

    Klamstwa, klamstwa...Cheats and liars

Full interview with Dr.Robert Malone, inventor of mRNA technology...
    Caly wywiad z dr.Robert Malone, wynalazca technologii mRNA..